Voorlichting

Wilt u een voorlichting over logopedie op uw peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school?
Voor de leidsters of leerkrachten of juist voor ouders?
Neem dan vooral contact op zodat we samen kunnen nadenken over de mogelijkheden.

 

Cursus Logopedie In Een Notendop
Wilt u graag beter leren signaleren en ervoor zorgen dat leerlingen op tijd worden doorverwezen voor logopedie? Dan is deze cursus mogelijk interessant voor u en uw collega’s.

Als leerkracht of intern begeleider volgt u de ontwikkeling van kinderen op de voet en bent u soms een van de eersten die signaleert dat er bij kinderen mogelijk sprake is van problemen met bijvoorbeeld de stem, de spraak- en taalontwikkeling of het gehoor. Bovenstaande punten vallen onder de deelgebieden waarop een logopedist werkzaam is. Wanneer er problemen zijn binnen deze deelgebieden kan dit de voortgang van de leerling binnen het onderwijs belemmeren. Helaas wordt er in verschillende gemeenten niet meer logopedisch gescreend in groep 2. Hierdoor is de signalerende rol van de leerkracht nog belangrijker geworden.

Daarom is ‘Logopedie in een notendop’ ontwikkeld. Dit is een cursus voor intern begeleiders en leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3. Tijdens deze cursus leren zij logopedische problemen zo goed mogelijk te signaleren. Ik ben gecertificeerd om deze cursus aan te bieden.

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze cursus of wilt overleggen over hoe deze cursus bij u op school gegeven zou kunnen worden nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.