Taalontwikkeling

Kinderen die in verband met de taalontwikkeling een logopedist bezoeken komen vaak op initiatief van ouders of doordat de peuterspeelzaalleidster/leerkracht ouders het advies heeft gegeven om de taalontwikkeling te laten beoordelen. Ouders geven vaak aan dat zij vinden dat hun kind nog weinig woorden spreekt, nog geen goede zinnen kan maken of geen duidelijk verhaal kan vertellen. Als u hier zorgen over heeft dan kan de logopedist de taalontwikkeling van uw kind voor u beoordelen.

Via de site www.kindentaal.nl kunt u een sneltest doen om na te gaan of het verstandig is verder onderzoek te laten doen naar de taalontwikkeling van uw kind. Verder vindt u op deze site informatie over kinderen en taalontwikkeling en staan hier tips waarmee u alvast zelf aan de slag kunt.

 

Wat doet de logopedist?
Onder taalontwikkeling verstaat men veel verschillende deelvaardigheden. De taal wordt allereerst onderverdeeld in taalbegrip en taalproductie. Taalbegrip heeft te maken met hoe goed uw kind taal begrijpt. Vaak heeft u hier wel een indruk van doordat u merkt hoe uw kind reageert op opdrachtjes en dingen die u tegen hem of haar zegt. De logopedist kan door middel van een gestandaardiseerd onderzoek vaststellen hoe de ontwikkeling van het taalbegrip is.

Onder taalproductie verstaat men alle vaardigheden die te maken hebben met het zelf produceren van taal. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: de actieve woordenschat, de zinsbouw, het vervoegen van meervouden en werkwoorden, en de verhaalopbouw.

Bij jonge kinderen doet de logopedist onderzoek naar de woordontwikkeling en de zinsontwikkeling. Bij iets oudere kinderen worden ook andere vaardigheden zoals logisch vertellen en vervoegen onderzocht.

Wanneer na onderzoek duidelijk is geworden met welke deelvaardigheden van de taal een kind problemen heeft wordt een behandelplan opgesteld met doelen om aan die vaardigheden te werken.