Samenwerking

Binnen het pand aan de Hellingkade werken meerdere kindertherapeuten onder 1 dak. Onze visie is dat het kind centraal moet staan en dat hulpverlening aan kinderen door verschillende therapeuten zo goed mogelijk op elkaar moet worden afgestemd. Daarom werken de kinderfysiotherapeuten, logopedist en diëtist nauw met elkaar samen. Alle therapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn gespecialiseerd in uiteenlopende onderwerpen zoals kinderbekkenfysiotherapie, sensorische informatieverwerkingsstoornissen, preverbale logopedie en voedingsallergieën bij kinderen. Door te overleggen met jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen en scholen hopen wij in samenwerking met u een zo goed mogelijk behandelplan te kunnen bieden.  Wanneer u vragen heeft over de opvoeding, over het gedrag van uw kind of wanneer er problemen zijn in het leren dan kan het prettig zijn contact te hebben met een orthopedagoog. Wij hebben regelmatig contact met drs. Henny Coenen uit Monster. U kunt uw vraag aan uw therapeut doorgeven zodat zij dit op uw verzoek met de orthopedagoog kan bespreken.