Media

In februari 2013 werd in het Magazine 'Kinderwijz' een artikel van Sylvia gepubliceerd over logopedie en zintuiglijke prikkelverwerking.

In oktober 2013 stond Sylvia op de cover van het tijdschrift 'Logopedie', het maandblad van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Aan de binnenzijde van het omslag werd een kort interview geplaatst.

Van november 2014 tot en met november 2015 was er maandelijks een blog van Sylvia te lezen op de website www.ontwikkelingsachterstand.nl.
Hier werden verschillende onderwerpen besproken die raakvlakken hebben met de logopedie en met kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

In maart 2015 werd in de special Ontwikkelingsachterstand van het tijdschrift Wisselstof een artikel geplaatst genaamd "zorgverleners in beeld".
U kunt het magazine digitaal inzien via: www.ontwikkelingsachterstand.nl/magazine-over-ontwikkelingsachterstand/


In oktober 2016 stond Sylvia opnieuw in het tijdschrift voor Logopedie. Ditmaal met een interview in de rubriek: ‘Hoe is het nu met?’


In september 2020 verscheen wederom een stukje van Sylvia in het tijdschrift voor Logopedie.