Logopedie

Logopedie

 

Een logopedist is opgeleid om patiënten te behandelen en begeleiden die problemen ervaren met: spraak, taal, gehoor, stem en slikken. Deze praktijk richt zich specifiek op de behandeling van kinderen. In deze praktijk worden geen behandelingen geboden aan volwassenen.

U kunt bij kinderlogopedie denken aan de begeleiding van kinderen die problemen ondervinden met: de uitspraak van klanken, de woordenschat en zinsbouw, de auditieve vaardigheden en de voorwaarden voor het lezen en spellen, afwijkend slikken, eet- en drinkproblemen e.d.

Wilt u meer weten over de verschillende probleemgebieden waarbij een logopedist hulp kan bieden?
Klikt u dan op een van de onderwerpen.

 

Articulatie

Wanneer uw kind onvoldoende verstaanbaar is voor zijn of haar omgeving kan er sprake zijn van een articulatieprobleem.

Lees verder »

Auditieve Vaardigheden

Wanneer er problemen zijn in de auditieve vaardigheden komt het lezen en spellen moeizamer op gang.

Lees verder »

Communicatie

Om de communicatie met anderen soepel te laten verlopen moeten de basisvoorwaarden voor communicatie ontwikkeld worden.

Lees verder »

Taalontwikkeling

Wanneer een kind nog weinig spreekt of moeite heeft met het maken van correcte zinnen kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling.

Lees verder »

Eten en Drinken

Wanneer er problemen zijn met het eten en drinken kan een preverbaal logopedist worden geraadpleegd.

Lees verder »

Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten worden verschillende gewoontes gerekend die een slechte invloed (kunnen) hebben op de spieren van het gezicht en het gebit.

Lees verder »

Prikkelverwerking

Bij sommige kinderen is er sprake van logopedische problemen als gevolg van moeilijkheden met het verwerken van zintuigelijke informatie.

Lees verder »

Voorlichting

Wilt u een voorlichting over logopedie op uw peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school?

Lees verder »