Kwaliteit

Kwaliteitsbewaking
In 2016 heb ik mijn herregistratie als preverbaal logopedist behaald. Ik sta voor de periode van 2017-2022 wederom ingeschreven in het register preverbale logopedie van de NVLF. Begin 2017 herregistreerde ik mij voor de tweede maal in het kwaliteitsregister Paramedici. Met deze registratie toon ik aan dat mijn kennis up to date is en dat ik voldoe aan de gestelde eisen om als logopedist te mogen werken.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. Bij de NVLF sta ik ingeschreven in het register preverbale logopedie. Hiermee wordt aangegeven dat ik voldoe aan de door de NVLF gestelde criteria en gerechtigd ben om behandelingen preverbale logopedie te mogen geven. Een ander onderdeel van kwaliteitsbewaking vindt plaats door mijn lidmaatschap van een kwaliteitskring en zorggroep. Binnen de kwaliteitskring, met als onderwerp het behandelen van logopedische problemen bij 0 tot 4-jarigen, komen logopedisten uit verschillende werkvelden samen.  Binnen Zorggroep ELL vindt overleg plaats tussen eerstelijns logopedisten uit de regio.

Ook ben ik lid van de werkgroep 0-2 jarigen (Regio West). Binnen deze werkgroep verenigen preverbaal logopedisten uit de regio zich, wordt kennis gedeeld en verdiept en wordt gewerkt aan een zo breed mogelijk netwerk van logopedisten die preverbale logopedie aanbieden.