Eten en Drinken

Als gevolg van prikkelverwerkingsproblemen, vroeggeboorte, een lip- kaak- of gehemeltespleet, een syndroom of andere oorzaken kunnen er bij jonge kinderen problemen ontstaan met het eten en drinken. Hulpvragen waarbij een preverbaal logopedist bijvoorbeeld betrokken kan zijn:

  • Mijn kindje is prematuur geboren en wordt met sondevoeding ontslagen uit het ziekenhuis. We hebben nog verdere begeleiding nodig bij het leren drinken.
  • Mijn kindje heeft een schisis en wij willen begeleid worden bij het beter leren drinken.
  • Mijn kind heeft altijd prima gedronken maar nu we met vastere voeding willen beginnen ontstaan er problemen. We zijn op zoek naar tips.
  • Kunt u mijn kindje van 1 jaar dat nog niet kan kauwen helpen?

 
Wat doet de logopedist?
Een logopedist die extra geschoold is met betrekking tot eet- en drinkproblemen kan samen met u op zoek gaan naar mogelijkheden om het eten en drinken beter te laten verlopen. Deze zogeheten preverbale behandeling vindt meestal plaats in de thuissituatie op verwijzing van bijvoorbeeld de kinderarts.

Bij jonge kinderen die moeilijkheden hebben met het eten en drinken kan er ook sprake zijn van motorische problemen of kunnen er vragen zijn over of ze wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen en goed genoeg groeien. Hierbij is de multidisciplinaire samenwerking met de kinderfysiotherapeuten en diëtist in onze praktijk een uitkomst.
Meer informatie
U kunt meer informatie vinden in onze folder over preverbale logopedie.
Kijk voor meer informatie ook eens op de site www.prelogopedie.nl en op de site van de vereniging nee-eten: www.nee-eten.nl