Communicatie

Bij sommige kinderen verloopt de communicatie met volwassenen of met andere kinderen moeizaam. Vaak is het niet eenvoudig om te bepalen waar dit probleem precies vandaan komt.
Een logopedist kan door observatie en verschillende onderzoeken een beeld krijgen van de communicatieve vaardigheden van een kind. Bij jonge kinderen wordt binnen de logopedische behandeling vaak gewerkt aan de communicatieve basisvoorwaarden:

  • Oogcontact
  • Beurtgedrag
  • Imitatie
  • Concentratie/Aandacht
  • Luisterhouding

 

 

Oogcontact
Een van de belangrijkste voorwaarden voor soepel verlopende communicatie is oogcontact. Zelf wanneer je niet spreekt kun je door middel van oogcontact duidelijk maken dat je aandacht hebt voor de ander. Sommige kinderen hebben moeite met het maken van oogcontact of doen dit maar sporadisch op eigen initiatief. Binnen de therapie wordt op speelse wijze gewerkt aan het verbeteren van deze communicatieve voorwaarde.

 

Beurtgedrag
Je beurt nemen en een ander de beurt geven zijn vaardigheden die je moet leren. Dit zijn belangrijke vaardigheden omdat je ook bij het spreken moet begrijpen dat eerst de een aan de beurt is en dat er vervolgens ook een reactie wordt verwacht van de ander. Kinderen die nog weinig spreken kunnen deze vaardigheden thuis en tijdens de behandelingen oefenen in spel.

 

Imitatie
Imitatie is een bijzonder belangrijke vorm van leren. Door woorden aan te bieden op het niveau van het kind kan een kind door te imiteren en uit te proberen de taal uitbreiden. Voorloper van het imiteren van taal is binnen de behandeling vaak de imitatie van handelingen. Ook bij kinderen die weinig 'durven' te spreken zijn in het begin vaak wel handelingen uit te lokken door imitatie. Het imiteren van woorden is dan een stapje verder.

 

Concentratie/Aandacht
Concentratie en gedeelde aandacht zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren en dus ook om taal te kunnen ontwikkelen. Door kinderen bepaalde prikkels aan te bieden en andere afleidende prikkels uit te schakelen oefent de logopedist deze vaardigheden met het kind tijdens de therapie.

 

Luisterhouding
Om goed taal te kunnen leren is een goede luisterhouding van belang. Sommige kinderen moeten meer alert worden gemaakt op de geluiden en taal om hen heen. Ook hiervoor heeft de logopedist oefeningen en tips.

Ook bij oudere kinderen zijn soms problemen zichtbaar met een van deze voorwaarden. Onder het kopje 'Taalontwikkeling'  kunt u andere mogelijke oorzaken vinden van problemen in de communicatie.

 

Wat doet de logopedist?
De logopedist observeert in spel en tijdens de logopedische onderzoeken hoe de basisvoorwaarden voor communicatie bij een kind ontwikkeld zijn en maakt vervolgens een behandelplan om te werken aan de voorwaarden die verbeterd kunnen worden.