Articulatie

Zoals sommige kinderen wat extra oefening nodig hebben met leren fietsen of leren lezen, zo hebben sommige kinderen wat extra hulp en begeleiding nodig bij het verwerven van alle spraakklanken van onze taal. Veel voorkomende problemen die de verstaanbaarheid van kinderen beïnvloeden zijn:

  • Een vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling
    Bij sommige kinderen is er sprake van een probleem met het verwerven van de spraakklanken van onze taal. Soms is er sprake van een vertraagde ontwikkeling en is er een achterstand te zien in de ontwikkeling van de klanken. Het kan ook voorkomen dat er sprake is van een afwijkende ontwikkeling: er worden dan articulatiefouten in het spontane spreken gehoord die niet in de normale spraakontwikkeling van kinderen voorkomen.
  • Spreektempo, luidheid, en woorduitstempeling
    Sommige kinderen beheersen alle klanken goed maar zijn toch niet altijd goed te verstaan. Dit kan te maken hebben met de luidheid of het tempo van het spreken of met het onvoldoende uitstempelen van lettergrepen. Sommige kinderen hebben moeite om alle stukjes van een woord goed uit te spreken en schuiven het woord in elkaar. Ze zeggen bijvoorbeeld /portenee/ in plaats van portemonee en /faalijk/ in plaats van gevaarlijk.
  • Slissen en Lispelen
    Het kan ook zo zijn dat u opmerkt dat uw kind bij het spreken steeds met de tong tegen of tussen de tanden komt. De klanken zijn wel te herkennen maar klinken wat minder mooi dan ze bij anderen klinken. Onder 'Afwijkende mondgewoonten' kunt u hier meer informatie over vinden.

Wat doet de logopedist?
Een logopedist kan beoordelen of er bij uw kind sprake is van een articulatieprobleem en in overleg met u besluiten of behandeling nodig is. Als u zich als ouder zorgen maakt om de spraakontwikkeling van uw kind dan kunt u een logopedist benaderen om de articulatie van uw kind te laten beoordelen.
Naar aanleiding van het articulatieonderzoek worden doelen opgesteld om aan het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid te werken.