Tarieven en vergoeding

Sinds 2017 zijn de tarieven voor logopedie vrijgegeven. Tot dat moment werd jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald wat de maximumtarieven voor logopedische behandelingen waren. Kinderlogopedie Maassluis heeft haar tarieven voor een reguliere logopedische behandeling in 2016 gelijk gehouden aan die van 2015 en zal dat ook in 2017 doen.

De maximumtarieven die Kinderlogopedie Maassluis hanteert zijn:

4050 - Screening Directe Toegankelijkheid Logopedie:

€ 20,00

4057 - Screening, intake/anamnese en onderzoek:

€ 100,00

4061 - Intake/anamnese en onderzoek na verwijzing:

€ 80,00

4000 - Individuele reguliere zitting logopedie:

€ 40,00

4001 - Individuele reguliere zitting logopedie aan huis:

€ 60,00

4303 - Individuele zitting preverbale logopedie:

€ 80,00

4304 - Individuele zitting preverbale logopedie aan huis:

€ 100,00

4102 - Eenmalig logopedisch onderzoek op verwijzing:

€ 80,00

4011 - Instructie/overleg ouders/verzorgers:

€ 40,00

Verslaglegging aan of overleg met derden*

€ 80,00

Verzuimnota**

€ 30,00* Per verslag/per uur. Niet in te dienen bij de zorgverzekeraar, te betalen door de aanvrager.
** Bij niet nagekomen afspraken. Niet in te dienen bij de zorgverzekeraar, te betalen door de patiënt.

Kinderlogopedie Maassluis heeft een contract met zorgverzekeraar DSW en de daarbij behorende labels. Voor alle andere zorgverzekeraars geldt dat u via factureringsbedrijf Infomedics een nota ontvangt van de logopedische behandelingen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de hoogte van de vergoeding van niet-gecontacteerde logopedie binnen uw polis.