Praktijkinformatie

De Praktijk

Deze praktijk richt zich specifiek op de behandeling van kinderen.

De Behandeling

Wanneer u uw kind aanmeldt voor logopedie zal een afspraak worden gemaakt voor een eerste gesprek.

Samenwerking

De praktijk werkt nauw samen met andere disciplines om zo goed mogelijk aan de behandeldoelen te kunnen werken.

Tarieven en vergoeding

Kinderlogopedie Maassluis heeft haar tarieven voor een reguliere logopedische behandeling in 2016 gelijk gehouden aan die van 2015 en zal dat ook in 2017 doen.