Logopedie

Logopedie

 

Een logopedist is opgeleid om patiënten te behandelen en begeleiden die problemen ervaren met: spraak, taal, gehoor, stem en slikken. Deze praktijk richt zich specifiek op de behandeling van kinderen. In deze praktijk worden geen behandelingen geboden aan volwassenen.

U kunt bij kinderlogopedie denken aan de begeleiding van kinderen die problemen ondervinden met: de uitspraak van klanken, de woordenschat en zinsbouw, de auditieve vaardigheden en de voorwaarden voor het lezen en spellen, afwijkend slikken, eet- en drinkproblemen e.d.

Wilt u meer weten over de verschillende probleemgebieden waarbij een logopedist hulp kan bieden?
Klikt u dan op een van de onderwerpen.

 

Articulatie

Wanneer uw kind onvoldoende verstaanbaar is voor zijn of haar omgeving kan er sprake zijn van een articulatieprobleem.

Auditieve Vaardigheden

Wanneer er problemen zijn in de auditieve vaardigheden komt het lezen en spellen moeizamer op gang.

Communicatie

Om de communicatie met anderen soepel te laten verlopen moeten de basisvoorwaarden voor communicatie ontwikkeld worden.

Taalontwikkeling

Wanneer een kind nog weinig spreekt of moeite heeft met het maken van correcte zinnen kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling.

Eten en Drinken

Wanneer er problemen zijn met het eten en drinken kan een preverbaal logopedist worden geraadpleegd.

Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten worden verschillende gewoontes gerekend die een slechte invloed (kunnen) hebben op de spieren van het gezicht en het gebit.

Prikkelverwerking

Bij sommige kinderen is er sprake van logopedische problemen als gevolg van moeilijkheden met het verwerken van zintuigelijke informatie.

Voorlichting

Wilt u een voorlichting over logopedie op uw peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school?