Sylvia

Mijn naam is Sylvia van der Drift. In 2007 behaalde ik mijn Bachelor of Health aan de opleiding Logopedie te Rotterdam. Ik besloot aansluitend de 1-jarige opleiding tot Sensorisch Integratietherapeut te volgen aan de Transfergroep Rotterdam.

Ervaring
Na enkele jaren gewerkt te hebben in een vrije vestiging ben ik van 2009 tot 2012 werkzaam geweest als logopedist/revalidatietherapeut binnen Tyltylcentrum De Witte Vogel. Hier deed ik ervaring op met de behandeling van meervoudige beperkte kinderen. De logopedische behandelingen richtten zich hier onder andere op ondersteunende communicatie en eet- en drinkproblematiek.

In 2010 ben ik met veel plezier met Kinderlogopedie Maassluis gestart. Binnen de logopedische praktijk heb ik affiniteit met het werken met kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen en andere problemen in de communicatie. Ik behandel kinderen met op zichzelf staande communicatieve problemen of problemen als gevolg van bijvoorbeeld  een ontwikkelingsachterstand, aan autisme verwante contactstoornissen, schisis, AD(H)D, prikkelverwerkingsproblemen en syndromen. Als preverbaal logopedist begeleid ik kinderen met eet- en drinkproblemen.

Sinds 2012 ben ik gestart me verder te verdiepen in de preverbale logopedie. Ik vind het werken met zeer jonge kinderen en hun ouders heel interessant en uitdagend. Door verschillende cursussen en werkgroepen heb ik mijn kennis uitgebreid en inmiddels heb ik meer ervaring opgedaan met deze doelgroep. In 2015 volgde ik de uitgebreide cursus ‘Anders kijken naar 0-2 jarigen’. Door deze cursus kan ik mijn kennis van zintuiglijke prikkelverwerking en logopedie bij jonge kinderen goed combineren.

Nascholing
Het up-to-date blijven en blijven bijscholen is zeer belangrijk binnen de logopedie.
Ik heb de afgelopen jaren cursussen en congressen gevolgd op het gebied van:

Cursussen:
-  Kinderreanimatie (+ herhalingscursus)
-  Directe toegankelijkheid Logopedie
-  Omgaan met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
-  Myofunctionele therapie in theorie en praktijk
-  Oromyofunctionele therapie
-  Auditieve vaardigheden en spellingsproblemen: Spelling (aan)leren
-  Autisme (Comvoor)
-  Eet- en drinkproblemen bij kinderen met neurologische aandoeningen
-  Fonologische articulatieproblemen (Metaphon en Hodson&Paden)
-  Sensomotorische integratie
-  Introductie Floortime/Floorplay
-  Communicatie bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen (COCP)
-  Leespraat, ook wel bekend als 'leren lezen om te leren praten'
-  Trainerscursus Logopedie in een notendop
-  Anders Kijken naar 0-2 Jarigen, (prikkelverwerking bij jonge kinderen)
-  PROMPT 1

Studiedagen/Congressen:
-  Ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen
-  ‘Zicht op zuigen, kauwen en slikken’
-  Mondmotoriek bij kinderen met neuromusculaire aandoeningen
- 'Samen eten Samen sterk'